EMEA

download icon Download volledig Jaarverslag download icon Download Prestaties per Segment download icon Download EMEA

EMEA

Gezamenlijke omzet per sector

Kerncijfers

Gezamenlijke omzet: €  1 322 miljoen
Investeringen in materiële vaste activa: € 67miljoen
Totale activa: €  973 miljoen
Medewerkers: 7 895

Economisch klimaat in 2018

Na een sterke economische groei is de economische activiteit in Europa in de tweede helft van 2018 vertraagd. Aanhoudende bezorgdheid over de impact van Brexit en de langzame aard van dat proces, productieonderbrekingen in de automobielnijverheid door veranderingen in emissietestnormen, sociale onrust in verschillende landen en wereldwijde onzekerheid inzake handelsbeleid waren de belangrijkste oorzaken hiervan. Voor het hele jaar 2018 resulteerde dit in een groei van het bbp van 1,8% in de eurozone, aanzienlijk lager dan de 2,4% van vorig jaar. De groei in Centraal- en Oost-Europa bleef sterk, maar daalde toch in vergelijking met 2017.

Na vier jaar omzetgroei heeft de autosector in 2018 een terugval gezien, voornamelijk door de introductie van een nieuwe testprocedure, WLTP, en uitgestelde of geannuleerde investeringen door de onzekerheid rond Brexit. De bouwsector daarentegen meldde voor het gehele jaar een gezonde groei, zowel op de residentiële en niet-residentiële markten in West-Europa en door openbare infrastructuurprojecten in Centraal-Europa.

Bekaert is aanwezig op zowel de West-Europese als de Centraal- en Oost-Europese markten. In Europa bieden we een hoogwaardige portefeuille van staaldraadproducten aan voor sectoren op zoek naar innovatieve, geavanceerde producten en oplossingen.

Activiteitenverslag

Bekaerts activiteiten in EMEA behaalden in 2018 bijna 5% omzetgroei, gedreven door het gezamenlijke effect van verrekende walsdraadprijsstijgingen en prijsmix (+6,8%), een beperkte volumedaling (-0,9% organisch) en het desinvesteringseffect van de Solaronics-activiteiten (-0,9%). De vraag vanuit automobiel- en bouwmarkten bleef sterk gedurende het hele jaar, terwijl de vraag naar industriële, gespecialiseerde en roestvaste producten verzwakte in de tweede helft van het jaar.

Onderliggende EBIT bedroeg € 114 miljoen, aan een marge van 8,5%. De marge werd gedrukt door de hoger dan verwachte opstartkosten in fabrieken met grote uitbreidingsprogramma’s in Centraal-Europa, en toegenomen prijsdruk in verschillende markten, in het bijzonder waar we concurreren met geïntegreerde spelers.

Gerapporteerde EBIT zakte tot 5,5% als gevolg van de eenmalige impact van de sluiting van de fabriek in Figline (Italië) (€ -40 miljoen) die de geleden operationele verliezen weerspiegelt sinds de aankondiging van de sluiting, de bijzondere waardeverminderingen van de activa en de aangelegde provisies voor de sluiting.

De investeringen in materiële vaste activa bedroegen € 67 miljoen en omvatten onder meer de capaciteitsuitbreidingen in Roemenië, Slovakije en Rusland. 

Voorbereiding op Brexit

Een van de eerste en tastbare effecten van een uiteindelijke Brexit zal de logistieke en administratieve impact aan de grenzen zijn.

In 2018 hebben we de potentiële impact van een No deal Brexit op onze zakelijke relaties en klantenservice onderzocht. De omvang van inkomende en uitgaande transportstromen tussen de EU en het VK is relatief beperkt voor ons (minder dan 4% van de geconsolideerde omzet). Desondanks hebben we nauw samengewerkt met klanten en leveranciers om diverse proactieve maatregelen te bepalen en te nemen voor onvoorziene omstandigheden, waaronder consignatievoorraden, de tijdige aanvraag van douanevergunningen en het certificaat van vergunninghoudend bedrijf (Authorized Economic Operator), en de overweging van alternatieve transportroutes in geval van lange vertragingen bij de momenteel meest gebruikte grensovergangen.

De drying business wordt onderdeel van Argynnis Group AB

Bekaert bereikte een overeenkomst met Argynnis Group AB uit Zweden met betrekking tot de verkoop van alle aandelen in Solaronics SA. De transactie omvat de productiefaciliteit in Armentières (Frankrijk) en een internationaal verkoop- en servicenetwerk. Een diepgaande analyse toonde aan dat het verdere groeipotentieel van de drying business van Bekaert Combustion Technologies het best zou worden verzekerd door het toekomstige potentieel ervan toe te vertrouwen aan een organisatie die de competenties van twee complementaire branchespelers combineert.

People management in Slovakije

Slovakije heeft de laatste jaren een sterke economische groei gekend, gestimuleerd door intensieve investeringen door autobedrijven in de westelijke en centrale regio’s van het land. Daardoor is de werkloosheidsgraad in de Trnava/Nitra regio (waar beide Bekaert-fabrieken gevestigd zijn) gedaald tot minder dan 2%.

Bekaert heeft zelf ook geïnvesteerd in capaciteitsuitbreidingen en in het aanwerven en opleiden van nieuwe collega’s. Het HR-team focuste hard op het vinden van de juiste mensen in een extreem moeilijke arbeidsmarkt, zonder daarbij de aandacht te verliezen voor het behouden en gemotiveerd houden van het huidige team. Dankzij deze inspanningen presteerde Bekaert beter dan veel andere ondernemingen in de regio die worstelden met een verloop van meer dan 25%.

Toch is het heel moeilijk gebleken om een groot voordeel te halen uit onze wervings- en trainingsinspanningen, aangezien het personeelsverloop nog altijd bijzonder hoog is tijdens het eerste tewerkstellingsjaar. In de zomer van 2018 heeft het HR-team daarom beslist om een nieuwe aanpak te gebruiken om meer duurzame oplossingen te vinden.

Naast lokale rekrutering werkt Bekaert nu met gespecialiseerde agentschappen die werkkrachten zoeken in het buitenland. In de laatste manden hebben we zo meer dan 100 Servische en meer dan 20 Oekraïense medewerkers aangetrokken en opgeleid om onze Slovaakse teams te vervoegen. We zorgen heel actief voor een culturele mix te creëren die de sfeer in de fabrieken bevordert. Tot nog toe zijn de integratie-inspanningen succesrijk geweest en blijft het personeelsbehoud stabieler dan voorheen. 

Onze rekrutering- en engagementsacties blijven voortduren aangezien ze cruciaal zijn in het benutten van de voordelen van onze investeringen en opleidingen zodat we onze doelen en verdere groeiambities kunnen bereiken.