download icon Download volledige PDF download icon Download Strategie & Leiderschap download icon Download Bekaert Group Executive

Bekaert Group Executive

Het Bekaert Group Executive draagt de operationele verantwoordelijkheid voor de activiteiten van de onderneming en treedt op onder toezicht van de Raad van Bestuur. Het uitvoerend management wordt voorgezeten door Matthew Taylor, Gedelegeerd Bestuurder.

De samenstelling van het Bekaert Group Executive is gewijzigd in 2018.

Op 1 maart 2018 vervoegde de heer Jun Liao het Bekaert Group Executive als Algemeen Directeur regio Noord-Azië.

Op 15 november 2018 kondigde Bekaert het vertrek aan van Beatríz García-Cos Muntañola, Algemeen Directeur en Chief Financial Officer. Frank Vromant, Algemeen Directeur Noord- en Zuid-Amerika, werd met onmiddellijke ingang benoemd tot Chief Financial Officer ad interim, bovenop zijn verantwoordelijkheden als Algemeen Directeur voor de regio Latijns-Amerika.

Na 36 jaar dienst en een levenslange loopbaan gebouwd op business en technologie-ervaring, ging Geert Van Haver, Chief Technolog Officer, op 31 december 2018 met pensioen. De verantwoordelijkheden van Geert Van Haver worden sindsdien intern gecoördineerd, initieel met een rechtstreekse rapporteringslijn naar de Gedelegeerd Bestuurder en sedert 1 maart 2019 overeenkomstig de nieuwe organisatiestructuur.

Eind 2018 telde het Bekaert Group Executive 8 leden:

De samenstelling van het BGE zal ingrijpend wijzigen in 2019 (*)

Zoals aangekondigd op 1 maart, zal de samenstelling van het Bekaert Group Executive wijzigen conform de nieuwe organisatiestructuur die bestaat uit vier Business Units en vier Globale Functionele Domeinen. Het leiderschapsteam zal onder leiding van Matthew Taylor, CEO, focussen op waardegroei en een hoger prestatieniveau.

Business Units:

  • De Business Unit Rubberversterking (in dienst van industrieën die staalkoord, hieldraad, slangendraad en transportbandversterking gebruiken) zal ad interim geleid worden door Lieven Larmuseau, in afwachting van de benoeming van een Divisie-CEO Rubberversterking.
  • De Business Unit Staaldraadtoepassingen (voor industriële, landbouw-, consumenten-, en bouwmarkten, met een brede waaier aan staaldraadproducten en –toepassingen) staat onder leiding van Stijn Vanneste, Divisie-CEO Staaldraadtoepassingen.
  • De Business Unit Specialty Businesses (waaronder bouwproducten, staalvezeltechnologieën, verbrandingstechnologie en zaagdraad) komt onder de leiding van Jun Liao, Divisie-CEO Specialty Businesses.
  • Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG, waaronder de kabel- en advanced cords-businesses) blijft onder leiding van Brett Simpson, CEO van BBRG. The business units will have global P&L accountability for strategy and delivery in their distinct areas and therefore have dedicated production facilities and commercial and technology teams within their respective organization. This will help them develop a customer-centric approach aligned with the specific needs and dynamics of their markets.

De business units dragen globale P&L-verantwoordelijkheid voor strategie en oplevering binnen hun bevoegdheden en beschikken over toegewezen productiefaciliteiten en commerciële en technologieteams binnen hun respectievelijke organisatie. Dit zal hen helpen een aanpak te ontwikkelen waarin de klant centraal staat en die afgestemd is op de specifieke noden en dynamieken in hun markten.

Global Functions:

  • Frank Vromant blijft CFO ad interim tot de benoeming van een nieuwe, permanente Chief Financial Officer.
  • Rajita D’Souza blijft Chief Human Resources Officer.
  • Curd Vandekerckhove werd benoemd als Chief Operations Officer.
  • Een rekruteringsproces loopt voor de invulling van de nieuwe rol van Chief Strategy Officer.

De functies zullen de rol vervullen van strategische business partners, verantwoordelijk voor het aanleveren van specifieke expertise en diensten doorheen de Groep, zodat de business kan rekenen op de juiste deskundigheid om korte- en langetermijndoelstellingen waar te maken.

(*) Meer informatie over de samenstelling van het BGE is te vinden in het Corporate Governance hoofdstuk