download icon Download volledige PDF download icon Download Strategie & Leiderschap more info icon Vraag Info

Alle medewerkers engageren en empoweren

Het engageren en empoweren van onze medewerkers zijn belangrijke succesfactoren op ons transformatietraject. We geven onze teams verantwoordelijkheden, bevoegdheden en aansprakelijkheden, en rekenen op de inzet van elke Bekaert-medewerker om de prestaties te verbeteren.

  • Naast de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe Enterprise Performance Management (EPM)-model van Bekaert, heeft Bekaert een People Performance Management (PPM)-programma ontwikkeld. PPM vervangt de voormalige Personal Development Review en is onze nieuwe manier om de prestaties van mensen te beoordelen en te bekijken hoe we onze doelen in de toekomst beter kunnen bereiken. Als zodanig maakt PPM deel uit van een grotere inspanning om een veel meer prestatiegerichte organisatie te worden.

    Het nieuwe prestatiemanagement wordt mogelijk door: een duidelijke afstemming van team- en individuele doelen met de zakelijke prioriteiten; het regelmatig sturen en coachen van prestaties; een eerlijke beloning in lijn met de bereikte prestaties; en betere tools waarmee medewerkers hun prestaties en ‘feedforward’-acties gedurende het jaar kunnen bijhouden. Het programma, de tools en het trainingsmateriaal werden ontwikkeld en aangekondigd in 2018, ter voorbereiding van de lancering begin 2019.

Na de uitgebreide werknemersbevraging doorheen de hele organisatie van 2017 heeft Bekaert een vervolgenquête georganiseerd om de huidige niveaus van werknemersbetrokkenheid te meten. De resultaten van 2018 tonen aan dat de duurzame betrokkenheid bij Bekaert verbeterd is. Onze werknemers waarderen met name de inspanningen die zijn gedaan om de acties te implementeren die na de eerste enquête werden vastgelegd. In 2019 wordt opnieuw een organisatiebrede werknemersenquête georganiseerd.

Team Venezuela – het meest geëngageerde team wereldwijd

Na de werknemersenquête van 2017 hebben teams over de hele wereld meer inspanningen gedaan om werknemers te betrekken. Eén van de vele initiatieven was de introductie van een erkenningsprogramma en een award-evenement voor het team in Venezuela om waardetoevoegende projecten te belonen die werden ontwikkeld en geïmplementeerd in Vicson.

De resultaten werden niet enkel rationeel, maar ook emotioneel goed onthaald. Ondanks de politieke situatie en de economische en humanitaire crisis in Venezuela was de trots en betrokkenheid van ons Vicson-team duidelijk zichtbaar in de resultaten van de Pulse-enquête van 2018. De uitzonderlijk hoge betrokkenheidsscore (98%) laat zien dat werknemers zich gerespecteerd en gehoord voelen. Bovendien benadrukken ze het gevoel van persoonlijke voldoening in hun werk bij Bekaert. Aan alle vragen in de enquête werden topscores gegeven, wat van ons team in Venezuela het meest betrokken team maakt van alle Bekaert vestigingen wereldwijd!

Prodalam en Inchalam winnen Chileense vakprijzen

De Training Management Group (OTIC) van de Chileense Association of Metallurgic and Metalworking Industries (ASIMET) heeft twee Chileense entiteiten van Bekaert bekroond: Prodalam met de ‘Commitment to Employees’ award en Inchalam met de ‘Commitment to Training’ award. 

Prodalam kreeg de prijs voor de trainingsinitiatieven die in 2018 plaatsvonden. Deze omvatten het uitwerken van opleidingen voor elke jobfamilie en de samenwerking met één van de beste aanbieders van online training in het land. Hierdoor kregen alle 648 werknemers verspreid over de 4 300 kilometer die Chili lang is, dezelfde mogelijkheid om een kwalitatief hoogwaardige opleiding te volgen om hun prestaties te verbeteren en binnen de lokale organisatie en binnen Bekaert te groeien.

Inchalam ontving de award voor zijn inzet voor voortdurende ontwikkeling door middel van het trainen van vaardigheden en competenties, waarbij in 2018 in totaal 22 929 uur effectieve training werd voltooid. Hierdoor is Inchalam een geweldige referentie met betrekking tot people management in de regio.

Naast de Commitment to Employees en de Training awards won Inchalam de Best Innovation Management-trofee, die het bedrijf beloont voor haar voortdurend streven naar uitmuntendheid door middel van innovatiemanagement en de deelname van haar leden aan initiatieven voor transformatie in innovatie.

  • Als maatschappelijk verantwoorde onderneming is betrokkenheid het sleutelwoord wanneer het over duurzaamheid gaat. Een samenvatting van ons duurzaamheidsverslag voor 2018-2019 is opgenomen in het Verslag van de Raad van Bestuur. Onze duurzaamheidsinspanningen en -activiteiten zijn gericht op de belangen van al onze stakeholders: medewerkers, klanten, aandeelhouders, partners, lokale overheden en gemeenschappen.Om onze betrokkenheid en inzet om vooruitgang op dit vlak te boeken in deze materie te onderstrepen, hebben we voor elk van de duurzaamheidspijlers een ambitie gedefinieerd en een reeks duidelijke korte- en langetermijndoelstellingen vastgelegd.

better together, de film

Bij Bekaert geloven we dat samenwerken tot betere prestaties leidt. Onze teams tonen de weg! Alle acteurs in de better together film zijn Bekaert collega's. De film werd in 2018 geproduceerd, met teamleden van acht nationaliteiten uit onze productievestigingen in Chili, Slovakije, China en België.