download icon Download volledige PDF download icon Download Strategie & Leiderschap more info icon Vraag Info

Technologisch leiderschap en snelheid

R&D in 2018 Bekaert

Onze derde kernstrategie betreft het versnellen van Bekaerts technologisch leiderschap in overeenstemming met onze strategie om groei aan te sturen door waardecreatie. Co-creatie is een van de leidende principes: we helpen onze klanten om zich op hun markten te onderscheiden.

Dankbetuiging

We danken het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en de Belgische federale regering. De subsidies en stimuli voor R&D-projecten met hooggeschoold wetenschappelijk personeel en onderzoekers in Vlaanderen zijn essentieel voor het behoud van R&D-activiteiten in België.

Innovatie in de praktijk: het voortdurend herontwikkelen van onze kerncompetenties

Om ons technologisch leiderschap te behouden en te versterken, zoeken we voortdurend naar nieuwe oplossingen in staaldraadtransformatie- en deklaagtechnologieën. Door deze competenties te combineren beïnvloeden we de eigenschappen van staal zoals sterkte, buigzaamheid, vermoeiing, vorm, adhesie en corrosiebestendigheid.

Zelfs na bijna 140 jaar ervaring blijft er veel te ontdekken in onze zoektocht naar de optimale bulk- en oppervlakte-eigenschappen van staaldraad. Door de synergieën tussen de competenties van onze technologen en die van onze onderzoeks- en businesspartners te maximaliseren, kunnen we daadwerkelijk het verschil maken en oneindig veel mogelijkheden scheppen.

Mordica Memorial Award

Senior Technology Manager Walther Van Raemdonck heeft de Mordica Memorial Award 2019 gewonnen die wordt uitgereikt door Wire Association International (WAI). Deze prijs wordt gezien als de meest prestigieuze in de staaldraad- en kabelindustrie. De Mordica Memorial Award wordt uitgereikt als bekroning van iemands bijdragen aan de staaldraadindustrie door onderzoek, ontwikkeling, innovatie of andere technische activiteiten. Wire Association International, Inc. is een globale technische organisatie voor professionals in de staaldraad- en kabelindustrie met als doel de verzameling en verspreiding van technische informatie, productiegegevens en algemene businessinformatie.

Intellectuele eigendom

De afdeling Intellectuele Eigendom van Bekaert zorgt, via haar teams in België en China, voor de patenten, ontwerpen, handelsmerken, domeinnamen en handelsgeheimen voor de hele Bekaert Group, waaronder Bridon-Bekaert Ropes Group en de joint ventures in Brazilië. Het adviseert ook over IE-clausules in verschillende overeenkomsten zoals gezamenlijke ontwikkelingsovereenkomsten en licenties. Door het betrouwbare IE-beschermingsbeleid is Bekaert een vertrouwde partner van klanten en leveranciers over de hele wereld.

In 2018 diende Bekaert 31 eerste octrooiaanvragen in. Eind 2018 had de Bekaert Group een portfolio van meer dan 1 700 octrooien en octrooiaavragen.

Co-creatie en open innovatie

Bekaert zoekt actief naar mogelijkheden voor samenwerking met strategische klanten, leveranciers en academische onderzoeksinstituten en universiteiten. De academische partnerschappen richten zich vooral op fysische metallurgie, metaaldeklagen en modellering. In 2018 werden twee partnerschappen toegevoegd: De Universiteit van Eindhoven (Nederland) en de Universiteit van Praag (TsjechiĆ«).

Worldmap Partnerships Bekaert 2018

Innovatie en venturing

De afdeling Innovatie en Venturing van Bekaert ontdekt en transformeert ideeën in kansen die onze klanten toegevoegde waarde bieden. Het team ondersteunt de Technologieafdeling en de businesses in hun zoektocht naar nieuwe producten en oplossingen. In 2018 werden polymeren- en composietwapening en digitale businessmodellen toegevoegd aan de bestaande focusgebieden van supergeleiding en additive manufacturing. Trouw aan zijn naam, gebruikt de afdeling Innovatie en Venturing verschillende werkmodi om deze gebieden te verkennen, zoals investeren in risicokapitaal, het organiseren van innovatiecampagnes binnen het bedrijf of deelname aan tests. 

Hoewel we zeer nauw samenwerken met onze belangrijkste klanten en technologisch leiderschap laten zien op verschillende domeinen, zijn we minder succesvol geweest dan gewenst in het versnellen van het go-to-marketproces. Wij zijn ervan overtuigd dat de nieuwe organisatiestructuur, die in maart 2019 werd geïmplementeerd, kortere ontwikkelingscycli mogelijk zal maken en sneller resultaat zal halen uit nieuwe ontwikkelingen.

Technologie is een strategische differentiator voor Bekaert en speelt een belangrijke rol in ons waardevoorstel op korte en lange termijn.

  • Om ons technologisch leiderschap en onze innovatiesnelheid op korte termijn te bevorderen, wensen we de businessrelevante technologische ontwikkelings- en testactiviteiten onder te brengen in de respectievelijke Business Units. Deze set-up zou nieuwe technologieën sneller op de markt kunnen brengen omdat de Business Units zullen samenwerken met toegewijde teams en in staat zullen zijn om duidelijke prioriteiten te stellen voor technologische ontwikkeling op basis van de grondige kennis van hun klantensegmenten. 
  • Een centraal expertisecentrum voor onderzoek en innovatie zou verantwoordelijk blijven voor activiteiten die de hele onderneming aanbelangen, zodat Bekaert de evolutie van haar technologisch leiderschap toekomstgericht kan aansturen. De hoofdrol van dit team zal zijn om consistentie te waarborgen in het stimuleren van de kerntechnologiecompetenties van Bekaert over de Business Units heen, en om innovatie te bevorderen voor relevante oplossingen die momenteel nog niet in de portfolio's van onze Business Units zitten.

Digitale bedrijfsmodellen
Bekaert kijkt naar start-upbedrijven die unieke oplossingen bieden voor uitdagingen waarmee onze klanten geconfronteerd worden. In 2018 investeerde de Bridon-Bekaert Ropes Group in VisionTek Engineering Srl., dat gespecialiseerd is in de prestatiemonitoring van kabels op basis van 3D-metingen. Door de verzameling en analyse van gegevens over geïnstalleerde kabels, ontvangen klanten on-site en online aanbevelingen met betrekking tot het preventief onderhoud van de kabel. Het doel is om kabels niet meer te moeten vervangen op vooraf bepaalde tijdstippen, maar op basis van een volledig kabelintegriteits- en assetmanagementmodel.

Uitgerust voor uitmuntende prestaties

Bekaerts eigen engineeringafdeling speelt een cruciale rol in de optimalisatie en standaardisering van onze productieprocessen en -machines. Naast het ontwerpen, produceren en integreren van beschikbare engineeringoplossingen, installeert en onderhoudt deze afdeling de kritische machine-uitrusting van onze fabrieken wereldwijd. Ze werken samen met andere Bekaert-afdelingen, zoals technologie en manufacturing excellence, en met externe partners.

Nieuwe machines combineren innovatieve oplossingen voor prestatieverbeteringen op verschillende vlakken, zoals productkwaliteit, prestatievermogen en flexibiliteit en kostenefficiëntie. Andere belangrijke elementen in nieuw machineontwerp zijn veiligheid, ergonomie en de impact op het milieu.

De engineeringteams zijn gevestigd in België, China, India, Slovakije, de VS en Brazilië. De Belgische en Chinese teams richten zich op het conceptuele ontwerp van nieuwe apparatuur. De teams in China, India, Slovakije, de VS en Brazilië bieden dienstverlening ter plaatse voor de Bekaert-vestigingen wereldwijd.

Bekaerts engineeringteam is voortdurend op zoek naar interne en externe mogelijkheden om de totale kosten te verlagen. Het zoekt ook naar disruptieve innovatieve engineeringoplossingen voor nieuwe producten en processen. Bovendien garandeert Bekaert Engineering dienstverlening op het vlak van assemblage, installatie en onderhoud en coördineert het het beheer van reserveonderdelen wereldwijd.