download icon Download volledige PDF download icon Download Strategie & Leiderschap more info icon Vraag Info

Waardegedreven groei

Bij de implementatie van deze strategie heeft Bekaert duidelijke prioriteiten gesteld van waar we willen groeien en hoe we superieure waarde kunnen bieden om ons van de concurrentie te onderscheiden.

We zijn in 2018 niet geslaagd in het omzetten van onze organische volumegroei in hogere winst. Verschillende factoren hebben een negatieve invloed gehad op onze rentabiliteit, en de acties die we hebben ondernomen om hun impact te compenseren waren onvoldoende.

We hebben vooruitgang geboekt op een aantal domeinen en zullen in de komende jaren meer voordelen zien van de acties die we hebben ondernomen:

 • In de afgelopen twee jaar hebben we aanzienlijke investeringen gedaan om de productiecapaciteit van onze rubberversterkingsactiviteiten in EMEA en Pacifisch Azië uit te breiden. De uitbreidingsprogramma's brachten extra kosten met zich mee voor het aanwerven en opleiden van personeel en als gevolg van omstandige goedkeuringsprocedures van bandenproducenten die bij het aanwenden van nieuwe technologieën en grondstoffen kwaliteitstestruns opleggen. De voordelen van deze uitbreidingsinvesteringen in Slovakije, Roemenië, Rusland, China en India waren daarom beperkt op winstniveau. We voorzien meer waardecreatie uit onze investeringen in 2019.
 • Een aantal verlieslatende en zwakkere activiteiten hebben een schaduw geworpen over margeverbetering van andere activiteiten. Daarom hebben we in 2018 maatregelen getroffen om een ommekeer te bewerkstelligen in de rentabiliteit van die operaties die de capaciteit hebben om winstgevende groei te genereren en hebben we vestigingen zonder potentieel op winstherstel gesloten. Deze acties omvatten maatregelen die tijd nemen, maar waarvan we overtuigd zijn dat ze ons businessportfolio zullen verbeteren. In 2019 zullen onze resultaten niet langer negatief beïnvloed worden door de verlieslatendheid en de eenmalige gevolgen van de sluiting van de fabrieken in Italië en Costa Rica.
 • Tijdens de tweede helft van het jaar hebben we de marktpenetratie versterkt van meer geavanceerde producten die de totale kosten in de waardeketen doen dalen en meer waarde creëren voor onze klanten en voor onze business. Dit geldt vooral voor steeds sterkere en lichtere staalkoordconstructies waardoor bandenfabrikanten banden kunnen produceren met een lager gewicht, een dunnere staalgordel en een lagere rolweerstand. Staalkoord met ultrahoge treksterkte is goedkoper dan conventioneel staalkoord wanneer we de totale kosten in overweging nemen, aangezien dit leidt tot een drastische daling in het gewicht van staalkoord en de hoeveelheid rubber voor de dunnere staalgordels. 
 • Om waardegedreven groei mogelijk te maken, hebben we verschillende doelmarkten gedefinieerd die op lange termijn groeipotentieel hebben. Het is onze intentie om onze aanwezigheid in deze doelsectoren uit te breiden, zowel in bestaande als in nieuwe markten, en we overwegen samenwerkingen die gebruik zullen maken van complementaire technologieën, gecombineerde productoplossingen en uitgebreidere verkoopkanalen. Het doel is eenvoudig: we willen de leiders worden in de winnende markten van de toekomst.

Waardegedreven groei: onze strategie om een langetermijn-perspectief vorm te geven

Voorbeelden van samenwerkingsvormen

 • Voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie hybridekabel voor speciale hijsoplossingen, werkt Bridon-Bekaert Ropes Group samen met toonaangevende producenten van vezels met hoge elasticiteitsmodulus.
 • Na succesvolle veldtesten in mijnen overal ter wereld werd in oktober 2018 een ultrasterke, lichte hybridekabel gelanceerd tijdens de IMARC Australia expo.
 • IdealAlambrec, Bekaerts dochteronderneming in Ecuador, heeft een 50/50 joint venture opgezet met AGF Group uit Canada. AGF is gespecialiseerd in betonwapening, spanningstechnieken, en steigers en toegangssystemen. De joint venture werd opgericht om de snij- en buig- en betonstaalinstallatiebusiness voor bouwwerken te bundelen en uit te breiden.
 • Bekaert heeft samengewerkt met twee toonaangevende softwarebedrijven in eindige elementenmethode om het gedrag van Dramix® staalvezelbeton na scheurvorming te integreren in hun softwarepakketten. Ontwerpers die gebruikmaken van de nieuwste SCIA en ADAPT engineering- en softwarepakketten, kunnen nu Dramix® staalvezels opnemen in hun structurele ontwerpen, waardoor Dramix® staalvezels meer bekendheid verwerven als een referentieoplossing voor betondesign.
 • Wij werken samen met klanten en leveranciers over de hele wereld om zowel bestaande als nieuwe technologieën te ontwikkelen, te implementeren, te upgraden en te beschermen. We luisteren naar onze klanten, zodat we hun behoeften op het vlak van innovatie en verwerking begrijpen. Weten hoe onze producten functioneren in hun productieprocessen en eindproducten is uiterst belangrijk voor het ontwikkelen van oplossingen die toegevoegde waarde bieden. Co-creatie is daarom één van de meest impactvolle vormen van samenwerking die door Bekaert en haar klanten worden verkend.

 • Onze klanten uit diverse belangrijke markten hebben duidelijke ambities om hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren en stellen hoge eisen doorheen de waardeketen. Ze wensen dat leveranciers transparant en ambitieus zijn met betrekking tot hun eigen duurzaamheidsprestaties. Bekaert heeft ook duidelijke ambities en doelen gesteld over de voortgang die we op dit vlak nastreven en heeft verdere stappen ondernomen om haar eigen prestaties te verbeteren, en om meer leveranciers bij haar inspanningen te betrekken, waardoor de impact op de totale waardeketen verder uitbreidt. In 2018 ontving Bekaert voor het tweede jaar op rij een gouden label van EcoVadis, met een hoge score (99e percentiel) voor onze industrie. Onze GRI-gebaseerde monitoring en rapportage hebben ons ook in staat gesteld om een bovengemiddelde score te behalen in de CDP Supply Chain-listing. Het gestaag verbeteren van onze duurzaamheidsprestaties is een belangrijk element om voorkeursleverancier te zijn voor onze klanten.

Bekaert ontvangt de Michelin Supplier Award 2018

In november 2018 vereerde Michelin Bekaert met een Supplier Award. Hierbij werd onze inzet geprezen voor het uitwerken van een samenwerking met de Michelin Groep, waardoor er in de toekomst meer gemeenschappelijke voordelen kunnen ontstaan. Deze toekenning is het gevolg van een jarenlange samenwerking, voortdurende verbeteringen op vele vlakken zoals kwaliteit, tijdige levering, projectontwikkeling, innovatie, strategische afstemming en de toewijzing van specifieke middelen. Het illustreert onze aanpak waarbij we Michelin meerwaarde bieden en helpen om succesvol te zijn.

Bekaert etaleert assortiment staaldraadproducten op Wire Düsseldorf (Duitsland)

Het Bekaert-verkoopteam ontmoette klanten en prospects van over de hele wereld tijdens Wire Düsseldorf 2018. Op onze stand waren productontwerpen te zien voor verschillende sectortoepassingen, met speciale nadruk op de waardecreatie van productinnovaties zoals producten met een hoge treksterkte voor de bouw-, energie-, offshore- en automobielsector.

 • In 2018 creëerde Bekaert bij haar streven naar meer waardegedreven groei een nieuw Enterprise Performance Management (EPM) model. EPM is een set van processen en tools die ons in staat zullen stellen om een meer op feiten gebaseerde transparantie te creëren met betrekking tot de bepalende factoren voor waardecreatie en de hoofdoorzaken van prestatiekloven. In de praktijk zal EPM ons helpen om ambitieuze targets te stellen en hulpmiddelen bieden om de impact van geplande en geïmplementeerde verbeteringsscenario's beter te begrijpen. EPM is opgenomen in het planningsproces voor 2019 en het langere termijn strategische planningsproces van de Groep.