download icon Download volledige PDF download icon Download Strategie & Leiderschap download icon Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

De voornaamste taken van de Raad van Bestuur zijn het bepalen van het algemeen beleid van de onderneming, het goedkeuren van de strategie en het opvolgen van de activiteiten. De Raad van Bestuur is het belangrijkste beslissingsorgaan van de onderneming. Enkel aangelegenheden die door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, vallen niet onder zijn bevoegdheid. De Raad van Bestuur telt momenteel vijftien leden. Hun professioneel profiel omvat verschillende vakgebieden, zoals recht, business, industriële activiteiten, banking & investment banking, marketing & sales, technologie & engineering, HR en consultancy. 

Samenstelling van de Raad van Bestuur

 • Bert De Graeve, Chairman
 • Matthew Taylor, CEO
 • Celia Baxter (1)
 • Leon Bekaert
 • Grégory Dalle
 •  Charles de Liedekerke
 • Christophe Jacobs van Merlen 
 • Hubert Jacobs van Merlen
 • Maxime Jadot
 • Pamela Knapp (1)
 • Martina Merz (1)
 • Colin Smith (1)
 • Emilie van de Walle de Ghelcke 
 • Henri Jean Velge 
 • Mei Ye (1)

(1) Onafhankelijke bestuurders

Wijzigingen in 2018:

Op 9 mei heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de nominatie van de heer Collin Smith als onafhankelijk Bestuurder aanvaard. De heer Smith vervangt de heer Alan Begg die bij afloop van zijn bestuurstermijn het mandaat niet wenste te hernieuwen. 

De samenstelling van de Raad van Bestuur zal wijzigen in 2019:

De Raad van Bestuur van NV Bekaert SA kondigde op 1 maart 2019 de successieplannen aan van zijn Voorzitter en van Bestuurders.

 • Jürgen Tinggren wordt voorgedragen als de volgende Voorzitter. Zijn benoeming als onafhankelijk Bestuurder in de Raad van Bestuur is onderhevig aan goedkeuring door de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 8 mei 2019 en zal, bij goedkeuring, ingaan bij afloop van de Vergadering.
 • Caroline Storme wordt voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur. Ook haar nominatie is onderhevig aan goedkeuring door de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 8 mei 2019.

Het mandaat van de Voorzitter van de Raad van Bestuur, Bert De Graeve, loopt af bij het einde van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 8 mei 2019. Na 5 jaar Voorzitterschap wenst Bert De Graeve zich niet verkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn van 4 jaar.

De mandaten van de Bestuurders Leon Bekaert, Gregory Dalle, Charles de Liedekerke, Hubert Jacobs van Merlen en Maxime Jadot beëindigen evenzeer bij afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 8 mei 2019. Gregory Dalle, Charles de Liedekerke en Hubert Jacobs van Merlen stellen zich kandidaat voor herbenoeming. Maxime Jadot en Leon Bekaert stellen zich, beiden na 25 jaar ten dienste van de Raad van Bestuur als Bestuurder, niet herverkiesbaar. Martina Merz, onafhankelijk Bestuurder, zal ontslag nemen op 8 mei 2019 gezien haar recente benoeming als Voorzitter van thyssenkrupp AG bovenop andere mandaten.

Het aantal leden van de Raad van Bestuur zal afnemen van 15 naar 13. De verantwoordelijkheden en de samenstelling van de Comités van de Raad van Bestuur zullen bepaald en aangekondigd worden wanneer de bovenvermelde nominaties bevestigd worden.