download icon Download volledige PDF download icon Download Strategie & Leiderschap download icon Download Voorzitter & CEO

Woord van de Voorzitter en de Gedelegeerd Bestuurder

Beste lezer,

Op gebied van financiële prestaties was 2018 zeer teleurstellend. Onze resultaten lagen ver onder de doelstellingen en hebben onze succesvolle margeverbeteringstrend van de afgelopen jaren tenietgedaan. De prijs van het aandeel stond voortdurend onder druk door de lange reeks winstwaarschuwingen van sectorgenoten in onze industrieën en weerspiegelt zowel de zwakkere financiële prestaties van Bekaert in 2018 als een toenemende economische onzekerheid wereldwijd.

Ondanks een zwakkere groei van het bbp in 2018, veroorzaakt door handelsspanningen en andere politieke en economische onzekerheden, hebben we 5% geconsolideerde omzetgroei geboekt en overschreed onze gezamenlijke omzet voor het eerst de kaap van € 5 miljard. Desondanks zijn we er niet in geslaagd deze groei om te zetten in incrementele winstgevendheid. Onderliggende EBIT bedroeg € 210 miljoen, of een marge op omzet van 4,9%, terwijl de gerapporteerde EBIT met € 147 miljoen en een marge van 3,4% ver onder het niveau van de voorbije jaren lag.

Sommige negatieve elementen uit 2018 werden opgelost of betroffen eenmalige correcties waarvan we in 2019 geen verdere negatieve invloed verwachten op onze marges. De prestatie van Bridon-Bekaert Ropes Group zou moeten verbeteren in lijn met het winstherstelplan dat in uitvoering is. We lossen de opstartproblemen in de verschillende uitbreidingsprogramma’s op en onze resultaten zouden niet langer aangetast worden door de verlieslatendheid van onze zaagdraadactiviteiten of van de vestigingen die in de loop van 2018 werden gesloten. We betreuren dat onze maatregelen om de performantie te verhogen jobs hebben gekost, maar ze waren nodig om het tij te keren.

Bekaert kent een lange geschiedenis van succes en we willen zo snel mogelijk terugkeren naar de positieve groei die we vooropgesteld hebben in onze strategie en die we tot voor kort behaalden.

Bij de start van 2019 vertoont het businessklimaat een dalende tendens in verschillende sectoren als gevolg van meer gesloten markten en uitgestelde investeringen. Gezien de marktevoluties en de verwachte blijvende prijsdruk zullen we verbeteringsacties implementeren die onze kostenstructuur beduidend zullen reduceren en die ons zullen helpen om onze concurrentiekracht te verhogen en onze financiële prestaties duurzaam te verbeteren.

We hebben een nieuwe organisatiestructuur uitgetekend en geïmplementeerd begin maart 2019. We voeren deze organisatorische veranderingen door om onze deskundigheid te verbeteren en om complexiteit uit de organisatie weg te nemen. Dit zal ons toelaten sneller beslissingen te nemen, sneller te reageren op veranderingen, en meer eigenaarschap van performantie en klantgerichtheid te stimuleren. 

We zijn ervan overtuigd dat onze versnelde transformatie-drive en de verbeteringsmaatregelen die we nemen ons in staat zullen stellen om de onderliggende EBIT-marge opnieuw boven 7% te brengen op de middellange termijn. We blijven ook acties ondernemen om meer cash te genereren en onze nettoschuldgraad te verlagen. We streven ernaar om de nettoschuld op onderliggende EBITDA onder 2,5 te brengen tegen eind 2019. 

2018 heeft noch de resultaten opgeleverd die u van ons heeft verwacht, noch de doelen die we zelf hebben vooropgesteld. De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 8 mei 2019 voorstellen om een brutodividend uit te keren van 70 eurocent per aandeel. In lijn met het dividendbeleid van de onderneming weerspiegelt de voorgestelde, tijdelijke dividendverlaging de lagere inkomsten en hoge schuldgraad van de onderneming.

We willen onze klanten, partners en aandeelhouders bedanken voor hun blijvend vertrouwen. En we willen onze medewerkers bedanken voor hun toewijding en drive om nieuwe uitdagingen te trotseren en onze doelen te bereiken. 

Bert De Graeve, Voorzitter van de Raad van Bestuur     -     Matthew Taylor, Gedelegeerd Bestuurder

Na 17 jaar bij Bekaert, waarvan vijf jaar als Voorzitter van de Raad van Bestuur, zal mijn mandaat aflopen bij het einde van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 8 mei 2019. Ik wil daarom van deze gelegenheid gebruikmaken om de nieuwe Voorzitter, de hele Raad van Bestuur, en Matthew Taylor en zijn team succes te wensen om Bekaert terug op het pad van waardecreërende groei te brengen, waar het thuishoort. 

Bert De Graeve, Voorzitter 

Bert De Graeve, Voorzitter van de Raad van Bestuur  -  Matthew Taylor, Gedelegeerd Bestuurder