download icon Download volledige PDF download icon Download Duurzaam Ondernemen more info icon Vraag Info

De wereld om ons heen, onze gedeelde zorg

Onze waarden maken ons tot wie we zijn en geven richting aan onze acties. We voeren business op een maatschappelijk verantwoorde en ethische wijze. Voor ons gaat duurzaam ondernemen over economisch succes, de veiligheid en ontwikkeling van medewerkers, duurzame relaties met onze businesspartners, verantwoordelijkheid voor het milieu en sociale vooruitgang. Op die manier vertaalt Bekaert duurzaam ondernemen in een voordeel voor alle stakeholders.

Bekaerts wereldwijde strategie voor duurzaam ondernemen is gebaseerd op vier pijlers: onze verantwoordelijkheid op de werkplek, in de markten, ten aanzien van het milieu en tegenover de maatschappij. Onze duurzaamheidsinspanningen en -activiteiten zijn gericht op de belangen van al onze stakeholders: medewerkers, klanten, aandeelhouders, partners, lokale overheden en de gemeenschappen waarin we actief zijn. We doen dit op een gestructureerde manier en hebben onze verbeterambities omgezet in duidelijke doelen op korte en langere termijn.

Duurzaamheidsstandaarden

Bekaerts duurzaamheidsrapport 2018 werd samengesteld volgens de GRI Sustainability Reporting Standards (Core optie). Global Reporting Initiative (GRI) is een non-profitorganisatie die economische, milieugerelateerde en maatschappelijke duurzaamheid bevordert. 

Bekaert werd opgenomen in het Ethibel Excellence Investment register. Deze selectie door Forum Ethibel geeft aan dat het bedrijf beter presteert dan het gemiddelde in zijn sector op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In 2018 werd Bekaert ook erkend door opname in de Ethibel Excellence Index (ESI) Europe - een referentiecriterium voor toppresteerders op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen gebaseerd op Vigeo Eiris' onderzoek - en in Kempen SRI.

In 2018 analyseerden de ratingagentschappen MSCI en ISS-oekom de ecologische, sociale en governance prestaties van ons bedrijf op basis van de publiek beschikbare informatie. Hun rapporten worden gebruikt door institutionele investeerders en financiƫle dienstverleners.

Voor het tweede jaar op rij kreeg Bekaert het gouden erkenningsniveau van EcoVadis toegekend, een onafhankelijk bureau voor duurzaam ondernemen waarvan de methodologie op internationale CSR-normen gebaseerd is. Het bureau stelt dat Bekaert gelijk of beter presteert dan 99% van de door EcoVadis beoordeelde bedrijven in dezelfde sector.

Als antwoord op de groeiende interesse doorheen de toeleveringsketen om rond de ecologische voetafdruk van activiteiten en logistiek te rapporteren, werkt Bekaert ook mee aan de bevragingen van CDP (vroeger bekend als het Carbon Disclosure Project) omtrent de klimaatverandering en de toeleveringsketen. Voor 2018 ontving Bekaert een C score voor haar toeleveringsketen, wat beter is dan het sectorgemiddelde.

 

Monitorings- en rapporteringsdomein

De duurzaamheidsacties en respectievelijke indexen en certificaten hebben betrekking op de 100%-dochterondernemingen van NV Bekaert SA en deze waarin NV Bekaert SA een meerderheidsparticipatie heeft. Dit omvat ook de dochterondernemingen van de Bridon-Bekaert Ropes Group, tenzij anders aangegeven. 

Meer gedetailleerde informatie en doelen voor de toekomst zijn te vinden in het duurzaamheidsrapport 2018-2019 van de Bekaert Groep.