download icon Download volledige PDF download icon Download Duurzaam Ondernemen more info icon Vraag Info

Het milieu

We hechten belang aan zorg voor het klimaat en streven naar een circulaire economie: we ontwikkelen en installeren productie-uitrusting die het energieverbruik vermindert en recyclage optimaliseert. We maken zoveel mogelijk gebruik van hernieuwbare energiebronnen en voorkomen lozingen van onbehandeld afvalwater en afval.
We streven er voortdurend naar om processen te ontwikkelen die minder materiaal gebruiken, ons energieverbruik reduceren en afval verminderen. Onze zorg voor het milieu wordt op drie deelaspecten toegepast: 
 • nieuwe, milieuvriendelijkere productieprocessen voor onze fabrieken wereldwijd
 • preventie- en risicobeheer
 • de ontwikkeling van producten die bijdragen aan een schoner milieu

1. Nieuwe, milieuvriendelijkere productieprocessen voor onze fabrieken wereldwijd

Het is onze ambitie om milieuvriendelijker productieprocessen voor onze fabrieken wereldwijd te ontwikkelen. We doen dit door het implementeren van wereldwijde initiatieven gericht op een lager energieverbruik en verminderde CO2-uitstoot, en door het gebruik van duurzame infrastructuur in al onze nieuwe fabrieken.

 • Verantwoord energieverbruik is een voortdurende zorg bij Bekaert. Sinds 2015 voert Bekaert het Bekaert Manufacturing System (BMS) in, een transformatieprogramma gericht op productie-uitmuntendheid waarbij rekening wordt gehouden met maatregelen voor een lager energieverbruik. Hoewel ons energieverbruik ten opzichte van 2017 gestegen is door een stijging in productietonnages en een verandering in de productmix, waren we in staat om de toename van energieverbruik te beperken dankzij BMS-maatregelen die leidden tot een jaarlijks terugkerende besparing van 410 GWh.
 • Alle productiefaciliteiten van Bekaert zijn uitgerust met ledlampen. 
 • In 2018 was 37% van onze elektriciteit afkomstig van herbruikbare energiebronnen. De slaagkans om energie van hernieuwbare bronnen aan te kopen, is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van dergelijke bronnen en van de data daarover. In België, Brazilië, Canada, Colombia, Ecuador, Peru, Slovakije, Nederland en het Verenigd Koninkrijk is 100% van het elektriciteitsverbruik van Bekaert afkomstig van hernieuwbare energiebronnen, een sprong voorwaarts in het verminderen van onze CO2-voetafdruk. 

Landen waar Bekaert 100% van haar elektriciteitsnoden aankoopt uit hernieuwbare energiebronnen:

Renewable energy

 • Vanwege het toegenomen aandeel van hernieuwbare energiebronnen konden we onze GHG-intensiteitsratio voor elektrische energie in 2018 met 6% verminderen in vergelijking met 2017, waaruit blijkt dat we goed op weg zijn om ons doel te bereiken.
 • In onze fabrieken in India (Ranjangaon) en China (Weihai) installeerden we een waterzuiveringssysteem zonder vloeistoflozingen. Bijgevolg worden alle industriële afvalwaterstromen daar gerecycleerd en hergebruikt.

2. Preventie en risicobeheer

Preventie en risicobeheer spelen een belangrijke rol in Bekaerts milieubeleid. Dit omvat maatregelen tegen bodem- en grondwaterverontreiniging, verantwoord gebruik van water en een wereldwijde ISO14001-certificering.

 • Verantwoord gebruik van water is een blijvende prioriteit. We volgen ons waterverbruik voortdurend en hebben programma’s geïmplementeerd die erop gericht zijn om waterverbruik op lange termijn te verminderen.
 • In 2018 waren 93% van de Bekaert fabrieken wereldwijd ISO 14001 gecertificeerd. ISO 14001 maakt deel uit van de internationaal erkende ISO 14000-norm die praktische tools aanbiedt aan bedrijven om hun milieuverantwoordelijkheden te beheren. ISO 14001 legt de nadruk op systemen voor milieubeheer. De certificatie van alle Bekaert fabrieken over de hele wereld blijft onze doelstelling en is een element in het integratieproces van nieuwe entiteiten en van vestigingen die aan de consolidatieperimeter toegevoegd worden. Bekaert ontving ook op groepsniveau een certificaat voor ISO 14001 en ISO 9001. De ISO 9000-familie behandelt verschillende aspecten van kwaliteitsmanagement.
 • Bekaert voldoet aan de Europese RoHS-verordening inzake gevaarlijke stoffen.

3. We ontwikkelen  producten die bijdragen tot een schoner milieu

Bekaert ontwikkelt producten die bijdragen tot een schoner milieu. Ecologie is een aspect dat reeds vanaf de R&D-fase van nieuwe producten in beschouwing genomen wordt. In veel gevallen vormt het zelfs een drijfveer in productontwikkeling.

Bekaerts gamma van staalkoord met super- en ultrahoge treksterkte om banden te versterken is hier een voorbeeld van. Met deze staalkoordtypes kunnen bandenmakers banden produceren met een lager gewicht, een dunnere staalgordel en een lagere rolweerstand. Deze revolutie zorgt voor een vermindering van 15% van het totale gewicht van de band waardoor de CO2-emissies van een voertuig met 250 kg dalen, wat gelijk staat aan een globale daling van 850 miljoen kg CO2 per jaar.

Het Belgische Solar Team helpen om de 2018 Latin American Carrera Solar Atacama race in Chili te winnen

Het Belgische Punch Powertrain Solar Team heeft de vermaarde Latin American Carrera Solar Atacama race in Chili gewonnen.

De stuurinrichting van hun zonnewagen, gebouwd door een team studenten van de KU Leuven, is uitgerust met een advanced cord van Bridon-Bekaert Ropes Group. 
De zonnerace wordt beschouwd als de meest extreme in zijn soort, zowel wat betreft de race zelf als de weersomstandigheden. In totaal werd 2 577 km afgelegd van de hoofdstad Santiago naar Arica in het noorden van het land. De route liep langs bergtoppen in de Andes zo'n 3 430 meter boven het zeeniveau, en door de Atacama woestijn. De bekwame besturing van de auto was een van de cruciale elementen in deze succesvolle race en werd mogelijk gemaakt door een advanced cord in de stuurinrichting.