download icon Download volledige PDF download icon Download Duurzaam Ondernemen more info icon Vraag Info

Onze markten

Wij staan voor verantwoordelijke en duurzame businesspraktijken in al onze zakelijke en maatschappelijke relaties. Onze aankoop- en innovatieprogramma’s verbeteren de duurzaamheid over de gehele waardeketen.

better together in de gemeenschappen waar we actief zijn

Bekaert streeft ernaar om een loyale, verantwoordelijke partner te zijn in de lokale gemeenschappen. We communiceren met de lokale overheden op een transparante, constructieve manier. Wij ondersteunen geen politieke instellingen en nemen in al onze berichtgeving een neutrale positie in met betrekking tot politieke kwesties. We verbinden ons er toe de nationale wetgeving en collectieve arbeidsovereenkomsten na te leven. Bekaert respecteert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de verdragen en aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie.

better together met klanten en leveranciers

Bekaert heeft productiefaciliteiten en verkoopkantoren in 40 landen en bouwt langetermijnrelaties met klanten en leveranciers op, waar we ook actief zijn.

We werken samen met klanten en leveranciers bij het ontwikkelen van projecten, het initiëren van feedback en tevredenheidsonderzoeken en het uitwerken van industrie-analyses.

Ondersteunen van de duurzaamheidsprogramma's van onze klanten

We werken actief samen met klanten in duurzaamheidsinitiatieven. We steunen hun duurzaamheidsprogramma’s door specifieke acties in ons beleid te implementeren en we sluiten ons aan bij duurzaamheidsinitiatieven en -standaarden om aan hun prioriteiten bij te dragen. Door ons als een sociaal en ecologisch verantwoorde leverancier te gedragen, helpen we onze klanten om hun doelen op vlak van duurzaam ondernemen te bereiken.

Bouwen aan een duurzame toeleveringsketen

De aankoopafdeling van Bekaert heeft haar engagement versterkt om het bewustzijn voor en de controle op duurzaam ondernemen bij onze leveranciers te verbeteren. De Bekaert Gedragscode voor Leveranciers legt de vereisten op het vlak van milieu, tewerkstelling en governance vast waaraan de leveranciers moeten voldoen (of waarvan ze moeten bewijzen dat ze die naleven). Op het einde van 2018 vertegenwoordigde dit engagement 91% van de bestedingen, vergeleken met 82% in 2017, waaruit blijkt dat we goed op weg zijn om ons doel te bereiken.

Alle walsdraadleveranciers en leveranciers van andere kritische materialen, en alle nieuwe leveranciers worden jaarlijks formeel beoordeeld, en corrigerende actieplannen worden opgelegd als de minimaal vereiste niveaus niet zijn bereikt. Deze actieplannen worden nauwgezet gecontroleerd om de focus op een sterke verbetering te verzekeren.

Verantwoord aankopen van mineralen

Bekaert erkent het belang van verantwoord aankopen. In 2018 hebben alle leveranciers onder het Responsible Minerals Initiative (RMI), voorheen bekend als het Conflict Free Sourcing Initiative (CFSI), de Bekaert Gedragscode voor Leveranciers ondertekend (of bewijs geleverd dat ze de principes ervan naleven) en 100% van onze tin- en wolfraamleveranciers hebben het meest recente Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) ingevuld. Dit is een initiatief van de Responsible Business Alliance (RBA), de voormalige Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC), en het Global e-Sustainability Initiative (GeSi), die ondernemingen uit verschillende sectoren helpen om problemen met mineralen in hun toeleveringsketen aan te pakken.

88% van de leveranciers die onder het RMI vallen, hebben het Conflict Free Minerals-beleid en nalevingsplan van Bekaert onderschreven.

Anticorruptiebeleid en -procedures

Alle Bekaert-medewerkers krijgen de ’Bekaert Gedragscode’ bij aanwerving. Dit document omvat de Bekaert anticorruptiebeleidsregels en -procedures. Alle managers en bedienden moeten jaarlijks hun engagement voor de Bekaert Gedragscode verlengen en slagen voor een test over bedrijfsethiek.