download icon Download volledige PDF download icon Download Verslag Raad van Bestuur download icon Download referenties

Referenties

  1. Het overzicht van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen is opgenomen in het  Financieel overzicht  van het Jaarverslag 2018.
     
    Een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden is opgenomen in de Corporate Governance Verklaring in het eerste deel van het Jaarverslag 2018. Bovendien wordt verwezen naar Toelichtingen 3 en 7.3 bij de geconsolideerde jaarrekening, in het Financieel Overzicht in het Jaarverslag 2018.
  2. De belangrijkste gebeurtenissen die na het einde van boekjaar hebben plaatsgevonden worden beschreven in Toelichting 7.6 bij de geconsolideerde jaarrekening van het Financieel Overzicht in het Jaarverslag 2018.
  3. De werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling worden beschreven in het Hoofdstuk Strategie en Leiderschap. Bovendien wordt verwezen naar Toelichtingen 5.1 en 5.2 bij de geconsolideerde jaarrekening van het Financieel Overzicht in het Jaarverslag 2018.
  4. De informatie betreffende het gebruik van financiële instrumenten is opgenomen in Toelichting 7.3 bij de geconsolideerde jaarrekening van het Financieel Overzicht in het Jaarverslag 2018.
  5. De niet-financiële informatie is opgenomen in het afzonderlijk Duurzaamheidsrapport, uitgegeven op 29 maart 2019.